Shavuot celebration at Shufersal

Shavuot celebration on the Shufersal chain

  • Ceiling advertising
  • Entrance advertising
  • Gondola shelves

חגיגת שבועות בשופרסל

חגיגת נראות לרגל חג השבועות ברשת שופרסל

  • פרסום גונדולה
  • פרסום כניסה
  • פרסום תקרה