חטיפים, אסם

קמפיין נראות לחטיפי אסם לקראת המונדיאל

  • פרסום מדף

Osem snacks

campaign For Osem snacks for the World Cup

  • Shelf advertising