תנובה, יופלה

קמפיין תדמית למותג יופלה

  • פרסום מדף
  • פרסום רצפה
  • פרסום תקרה