שם מותג: פז, סאנידייז

שם קמפיין: סאנידייז

  • פרסום חוץ מדף
  • פרסום חלונות ראווה
  • פרסום כניסה
  • פרסום מקררים
  • פרסום קופות