שם מותג: שופרסל, פעילות פסח | מותג פרטי

שם קמפיין: פעילות פסח + מותג פרטי

  • פרסום חוץ מדף
  • פרסום כניסה
  • פרסום מקררים
  • פרסום תקרה